Idea planowania rodziny oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykuł


Przed podjęciem decyzji o poczęciu dziecka warto jest aby para zgłosiła się do położnej i lekarza ginekologa położnika celem oceny stanu swojego zdrowia.

Należy zaznaczyć, że przyszli rodzice, którzy są zdrowi mają większe szanse na zdrowe, prawidłowo rozwijające się dzieci. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj opieka przedkoncepcyjna (przedciążowa). Obejmuje ona wysokość ryzyka zajścia w ciążę oraz zachowań prozdrowotnych, czyli takich które sprzyjają zdrowiu. Ideą tej opieki jest również przekazanie informacji oraz zapoznanie przyszłych rodziców z zasadami odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz planowania rodziny. Opieka ta jest adresowana do kobiet, które są dojrzałe płciowo a mogą zajść w ciążę (kobiety zdrowe, chore, te które planują ciążę jak i nie). To najprościej pojęta promocja zdrowia, celem której jest uświadomienie jak istotne jest utrzymanie optymalnych warunków zdrowia przed i w czasie zapłodnienia oraz we wczesnym okresie rozwoju płodu.

Porada przedkoncepcyjna jest idealnym sposobem przekazania kobiecie oraz jej partnerowi informacji dotyczących korzyści wynikających z planowania ciąży w optymalnym czasie stanu zdrowia partnerów. W przypadku występowania schorzeń zaś należy planować ciążę na okres ustabilizowania się choroby z przeprowadzeniem leczenia oraz zmiany leków na te które są bezpieczne w ciąży.

Podczas tej porady zostaną włączone następujące elementy:

- wywiad ogólny, celem którego jest zebranie informacji na temat przebytych i występujących w rodzinie chorób ogólnoustrojowych oraz genetycznych. Istotnym jest aby uświadomić parze, że rodzaj wykonywanej pracy wpływa na płodność, dotyczy to szczególnie pracy w warunkach wysokiej temperatury, długotrwałego kontaktu z metalami ciężkimi, pestycydami, środkami chemicznymi, itp.
Należy zaznaczyć, że kobiety cierpiące na choroby przewlekłe planujące ciążę powinny być pod stałą kontrolą lekarzy specjalistów.

- wywiad położniczy obejmujący wiek, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka, długość trwania oraz regularność cykli menstruacyjnych, przeszłość położniczą pacjentki.

- wykonanie badania cytologicznego i ginekologicznego oraz ultrasonograficznego celem oceny narządu rodnego z włączeniem ewentualnego leczenia.

- zwrócenie uwagi na istotność przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, oznaczenie grupy krwi, czynnika Rh, badanie moczu, diagnostyki ukierunkowanej na choroby weneryczne, HIV, przeciwciała przeciwko różyczce, toksoplazmozie) oraz ewentualnych szczepień na minimum 3 miesiące przed planowaną ciążą.

- wzbogacenie wiedzy partnerów na temat metod planowania oraz zapobiegania ciąży.

- przekazanie informacji oraz porad odnośnie prawidłowego stylu życia w ciąży, rezygnacji z używek, palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu. Uświadomienie wpływu narkotyków oraz środków odurzających na płód oraz noworodka.

- przedstawienie roli oraz korzyści codziennego przyjmowania kwasu foliowego w dawce 0,4 mg na 3 miesiące przed ciążą i do 12 tygodnia życia płodowego.

Dlatego warto już dziś wybrać swoją położną i lekarza ginekologa położnika i postawić na profesjonalną opiekę położniczą realizowaną przez wykwalifikowane osoby, które zgodnie ze posiadanymi kompetencjami zawodowymi oraz z zaangażowaniem i sercem będą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo rodziców i mających przyjść na świat dzieci.

Należy pamiętać, że zdrowa rodzina to szczęśliwa rodzina realizująca swe cele i ciesząca się z każdych chwil spędzonych razem.

Literatura:

1. Cerańska- Goszczyńska H.: Naturalne planowanie rodziny, [w:] Chazan B.(red.): Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego, PZWL, W-wa 1997, s.183- 191.
2. Dziewanowska M.: Prawa Pacjenta. Prawno-Zdrowotny Poradnik dla Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 2009: 31-39.
3. Łepacka- Klusek C.: Planowanie rodziny, [w:] Łepacka- Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Czelej, Lublin 2003,
s. 49-57.
4. Łepecka-Klusek C.: Opieka przedporodowa. Opieka przedkoncepcyjna. Styl życia kobiety w okresie ciąży [w:] Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Czelej, Lublin 2003: 89-90, 97-106.
5. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.
6. Sokalska A., Pawelczyk L.: Ocena płodności kobiety [w:] Radwan J.: Niepłodność i rozród wspomagany, Termedia, Poznań 2005 :27-33
7. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=29&artnr=1595
8. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/30062,kobiety_w_ciazy_maja_prawo_do_bezplatnego_leczenia.html
9. http://praca.gazetaprawna.pl/wywiady/310206,kobieta_w_ciazy_nie_musi_byc_ubezpieczona.html