Woda czyli jak można łagodzić odczuwanie bólu podczas porodu

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykuł


Jeżeli poród przebiega prawidłowo położna może zaproponować kobiecie rodzącej podczas I okresu porodu skorzystanie z łagodzącej odczuwanie bólu - wody lub też ciepłych kompresów. Podczas II okresu porodu woda może być środowiskiem narodzin noworodka. Kiedy sala porodowa nie dysponuje wanną, kojącym odczuwanie bólu może być również skorzystanie z prysznica. Kobieta pod prysznicem może kucać, opierać się o ścianę, siedzieć na piłce.

Zalety porodu w wodzie to:

- krótszy czas trwania I okresu porodu,
- łatwiejsze przyjmowanie wygodnych pozycji i możliwość ich zmieniania,
- uspokojenie się kobiety oraz ułatwienie koncentracji uwagi kobiety na ciele,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych pomimo zachowania czynności skurczowej,
- rozluźnienie mięśni krocza i dna miednicy oraz tkanek,
- profilaktyka zespołu żyły głównej dolnej,
- oddziaływanie ciśnienia wody na całą powierzchnię ciała,
- łagodzenie odczuwania bólu podczas skurczów macicy oraz dolegliwości np. okolicy krzyżowej, dołu brzucha,
- łagodne narodziny noworodka z dotychczasowego środowiska do wody,
- zapewnienie bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem zaraz po urodzeniu.


Przeciwwskazania do porodu w wodzie:

- ciąża niedonoszona tzn. poniżej 37 tygodnia ciąży
- rozwarcie ujścia szyjki macicy poniżej 5 cm
- wysokie i obniżone ciśnienie krwi
- choroby układu krążenia
- choroby skóry
- infekcje dróg rodnych
- nieprawidłowe położenia płodu i ułożenia płodu
- krwawienia z narządu rodnego
- łożysko przodujące
- zagrażająca zamartwica płodu

Warunki do przeprowadzenia porodu w wodzie:

a. kobieta zdrowa,
b. ciąża pojedyncza, powyżej 37 hbd,
c. płód w położeniu podłużnym główkowym,
d. prawidłowy zapis KTG:
e. biocenoza pochwy w normie,
f. skóra bez zmian ropnych, zapalnych,
g.czyste wody płodowe.

- Przed zastosowaniem immersji należy wykonać zapis KTG,
- Temperatura powietrza nie wyższa niż 26 stopni C, wody 36-38 stopni C,
- Poziom wody nie powinien być wyższy i przekraczać wysokości pępka,
- Rozwarcie szyjki macicy min. 5 cm, ponieważ za wczesne mogłoby rozluźnić mięsień macicy i zahamować czynność skurczową a tym samym postęp porodu,
- Kobieta może jednorazowo przebywać w wodzie do 30 minut później należy wyjść z wanny i po 30 minutach jeśli zapis KTG jest prawidłowy ponownie skorzystać z tego sposobu łagodzenia bólu,
- Po urodzeniu dziecko przebywa w wodzie jeszcze przez 1 minutę potem jest wyjmowane potylicą skierowaną ku górze i utrzymywane w pozycji pionowej,
- Urodzenie łożyska poza środowiskiem wodnym.


Literatura:

1. Balaskas J.: Poród aktywny. Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia. Rodzić po Ludzku, Niezależna Oficyna Wydawnicza, W-wa 1997, s. 59-68, 73-79, 109-111, 143-167.
2. Bręborowicz G. (red.): Położnictwo i Ginekologia, PZWL W-wa 2007, s.:351-353
3. Cykl ulotek dla kobiet z serii Wiesz, więc wybierasz - decyduj o swoim porodzie,14 aktywnych pozycji porodowych
4. Dudenhausen J. W., Psychyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, PZWL, W-wa 2003, s.: 170-188.
5. Kubicka-Kraszyńska U., Otffinowska A., Pietrusiewicz J.: O bólu porodowym
i metodach jego łagodzenia, Fundacja Rodzić po Ludzku, W-wa 2006.
6. Kubicka-Kraszyńska U., Otffinowska A.: Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji Rodzić po Ludzku, Agencja Ipsos, Fundacja Rodzić po Ludzku, W-wa 2007.
7. Polska Z., Olejek A., Bodzek P.: Zalety porodu aktywnego oraz pozycji wertykalnych, [w:] www.forumginekologiczne.pl, 31. 07. 2007.
8. Prażmowska B.: Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego, Prowadzenie porodu, [w:] Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Czelej Lublin 2003.
9. www.chinmed.com/archiwum/arch_art/aromaterapia.htm, 20. 06. 2007
10. www.rodzicpoludzku.pl, 21. 12. 2005