Decyzja o obecności osoby towarzyszącej podczas porodu

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykułWarto aby decyzję o obecności osoby towarzyszącej podczas porodu podjęli razem ciężarna oraz jej partner. Trzeba rozważyć w tym przypadku różne aspekty, zarówno te, które przemawiają za tak i te przeciw tej kwestii.

Poród jest szczególnym czasem w życiu kobiety, w którym dużą rolę odgrywają emocje. W tym ważnym dla przyszłej matki czasie osoba bliska odgrywa bardzo ważną i znaczącą rolę, dlatego też trzeba się zastanowić i podjąć najodpowiedniejszą decyzję.

Kobieta rodząca powinna sama wybrać osobę, która będzie razem z nią podczas narodzin dziecka. Może to być partner lub mąż pacjentki ale także matka, przyjaciółka, siostra, czy też inna bliska osoba.
Także już w niektórych szpitalach podczas tego czasu pomoc okazywać może doula, czyli kobieta, która służy. Warto dowiedzieć się wcześniej czy w wybranym szpitalu jest taka osoba.

Korzyści płynące z obecności męża/partnera podczas porodu:

- wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy małżonkami/partnerami
- poznawanie reakcji małżonka w trudnej sytuacji
- poczucie bezpieczeństwa kobiety rodzącej
- zmniejszenie lęku i poczucia osamotnienia pacjentki
- wspólne przeżywanie silnych emocji, uczuć podczas tego czasu
- poród jest istotnym elementem życia rodzinnego

Zadania osoby bliskiej podczas porodu:

- wspieranie psychiczne rodzącej
- stały kontakt z położną prowadzącą poród
- okazywanie pomocy pacjentce
- pomoc w koncentracji na prawidłowych technikach oddychania podczas skurczów oraz relaksacji w przerwach międzyskurczowych
- wzmacnianie wiary we własne siły rodzącej, podtrzymywanie jej na duchu
- pomoc w przyjmowaniu dogodnych pozycji podczas porodu
- podanie rodzącej jeśli nie ma przeciwwskazań niewielkiej ilości wody do picia lub paru kostek czekolady, itp.
- stosowanie zimnych okładów na czoło, twarz
- rozmowa z kobietą rodzącą

Osoba, która będzie towarzyszyć rodzącej podczas porodu powinna posiadać podstawową wiedzę odnośnie przebiegu poszczególnych okresów porodu!

Trzeba zaznaczyć jednak, że nie wszystkie kobiety decydują się na obecność męża podczas porodu. Powodem tej decyzji jest fakt, że na co dzień większość mężczyzn widzi swoje żony jako zadbane, eleganckie, silne kobiety.
Natomiast podczas porodu obraz ten się zmienia co może wpłynąć na późniejsze relacje pomiędzy małżonkami.

Znacząca liczba mężczyzn jest nieodpowiednimi partnerami podczas porodu a może też wywierać niekorzystny wpływ na kobietę, poprzez przyjęcie biernej postawy, spowodowanej tym, że nie potrafią odnaleźć się w tej sytuacji opóźniając przez to poród. Niedojrzałość emocjonalna niektórych mężczyzn będących świadkami porodu także może wpłynąć na niewłaściwie pojmowane reakcje seksualne w późniejszym czasie.