Poznaj przebieg fizjologicznego porodu

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykułZnajomość przebiegu oraz istoty poszczególnych okresów porodu jak i zmian im towarzyszących ma istotny związek z respektowaniem prawa kobiety rodzącej do informacji dotyczących przebiegu porodu i podejmowanych w tym czasie czynności pielęgnacyjnych, diagnostycznych oraz leczniczych.

Wiedza ta odgrywa również znaczącą rolę dla poczucia bezpieczeństwa pacjentek. Niweluje lęk, którego jedną z najczęstszych przyczyn jest niewiedza związana z tym co ma nastąpić, czego mamy oczekiwać. Lęk ten wzmaga napięcie mięśni co z kolei wiąże się z potęgowaniem odczucia bólu przez kobiety rodzące. Tak powstaje tzw. błędne koło.

Znajomość przebiegu występujących po sobie okresów porodu pozwala kobiecie aktywnie w nim uczestniczyć oraz świadomie współpracować z położną i lekarzem podczas tego czasu.

I okres porodu

Rozpoczyna się w momencie występowania regularnych skurczów mięśnia macicy co 10 minut lub częściej trwających minimum 30 sekund. Są one nieco silniejsze od występujących pod koniec ciąży skurczów przepowiadających. Za rozpoczęcie porodu uznaje się również odpłynięcie wód płodowych. Jest to okres rozwierania się części pochwowej szyjki macicy. U kobiet które przeżywają poród po raz pierwszy to 9-15 godzin. Natomiast u wieloródek to czas trwający średnio 7-9 godzin.


II okres porodu

Rozpoczyna się on wraz ze stwierdzeniem całkowitego rozwarcia części pochwowej szyjki macicy i kończy z chwilą powitania na świecie dziecka. W przypadku pierwszego porodu trwa on 1-2 godzin natomiast u wieloródek 0,5-1 godziny.


III okres porodu

Jest to tak zwany okres łożyskowy. Rozumie się przez to czas od urodzenia dziecka aż do porodu popłodu czyli łożyska. Trwa 15-30 minut u kobiet, które zostały po raz pierwszy matkami, natomiast 5-15 minut w przypadku matek, które już wcześniej przeżyły porody.


IV okres porodu

Jest to czas kiedy matka wraz z dzieckiem przebywają wspólnie na sali porodowej. Są to bardzo ważne dwie pierwsze godziny po porodzie podczas którego położna prowadzi ścisłą obserwację stanu położniczego i ogólnego pacjentki.