Standard opieki okołoporodowej - rozporządzenie Minister Zdrowia

Autor: mgr położnictwa Beata Górska
Drukuj artykułWarto zaznaczyć, że Minister Zdrowia wydała rozporządzenie (z dnia 23. września 2010) odnośnie standardów postępowania jak i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, porodu fizjologicznego, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Należy zaznaczyć, że wchodzi ono w życie po 6 miesiącach od terminu ogłoszenia.

Są to przyjęte zasady postępowania, mające na celu optymalne objęcie kobiety w ciąży fizjologicznej opieką okołoporodową zgodną z najnowszymi trendami położnictwa przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa pacjentek oraz przyniesieniu im satysfakcji z otrzymanych usług.

Należy zaznaczyć, że wszystkie podejmowane ingerencje podczas porodu i połogu muszą mieć swoje uzasadnienie medyczne.

Standard opieki okołoporodowej umożliwia położnej prowadzenie fizjologicznej ciąży, porodu oraz połogu. W przypadku wystąpienia objawów patologicznych, ciąży wysokiego ryzyka, położna przekazuje pacjentkę pod opiekę do lekarza ginekologa-położnika.

Bardzo istotne jest, aby opieka świadczona przez położną była sprawowana przez nią z zapewnieniem jej ciągłości podczas ciąży, porodu i połogu.

Należy zauważyć istotny fakt, iż w standardzie dużą rolę przywiązuje się do przestrzegania praw pacjenta. Pozwala to na włączenie kobiety do świadomego podejmowania decyzji dotyczących przebiegu porodu, połogu po uzyskaniu dokładnej informacji na temat wszystkich podejmowanych procedur pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz leczniczych.

Kobieta ciężarna/rodząca będzie miała również możliwość wyboru miejsca zarówno szpitalnego jak i pozaszpitalnego, gdzie będzie chciała urodzić swoje dziecko.

Osoba prowadząca poród przedstawia rodzącej informacje odnośnie jego przebiegu oraz zachęca (jeśli nie występują do tego przeciwwskazania) do aktywnego udziału rodzącej podczas tego czasu, czyli - ruchu, przyjmowania dogodnych pozycji, przynoszących ulgę i zmniejszających odczuwanie bólu, korzystanie z udogodnień położniczych podczas tego czasu.

Należy również poinformować rodzącą odnośnie niefarmakologicznych i farmakologicznych sposobów łagodzenia bólu podczas porodu i pomóc wybrać najlepszy z nich.

Zaraz po porodzie położna układa noworodka na nagim brzuchu matki tak aby zapewnić kontakt skóra do skóry. Ten wczesny, bezpośredni kontakt dla maki i dziecka jest bardzo ważny i nie powinien być przerywany jeśli nie występuje zagrożenie życia pacjentki oraz jej dziecka.